Anasayfa / Soru - Cevap / İşverence Çalışmadığına Dair Bildirimi Yapılmayan İşçi Rapor Parası Alabilir mi ?

İşverence Çalışmadığına Dair Bildirimi Yapılmayan İşçi Rapor Parası Alabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

4/1-a (SSK) kapsamında çalışanların istirahatli (raporlu) oldukları sürelere ait olarak geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası alabilmeleri için, bu sürelerde çalışmamış olmaları, ayrıca İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalının istirahatli olduğu sürede işyerinde çalışmadığına dair bildirimin yapılmış olması gerekmektedir.

Dolayısıyla bu uygulama başladıktan sonra, Kurumca sigortalıya rapor parası ödemesi yapılabilmesi için, işveren tarafından çalışılmadığına dair bildirimin yapılmış olması gerekmekte, bu bildirim yapılmamışsa sigortalıya rapor parası ödenmemekteydi.

Ancak 2/3/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile çalışmadığına dair bildirim uygulamasında değişikliğe gidildiğinden (Bkz. İstirahatli Sigortalının Çalışmadığına Dair Bildirimle İlgili Kolaylık Getirildi başlıklı haber), artık Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri tarafından rapor bitim tarihinden sonra sigortalının rapor ücretinin ödenmesi için işverenin çalışılmadığına dair bildirim girişi yapması beklenmemekte, çalışmadığına dair bildirim yapılmamış olsa bile sigortalının rapor parası ödenmekte, bildirimi süresinde yapmamışsa işverene de idari para cezası uygulanmaktadır.