Anasayfa / Bilgi / İşverenin Asgari Ücret Desteğinden Yararlanamayacağı Hal ve Durumlar

İşverenin Asgari Ücret Desteğinden Yararlanamayacağı Hal ve Durumlar

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere işveren maliyetinin bir kısmının Devlet tarafından karşılanması çerçevesinde işverenler tarafından ödenecek sigorta primlerinden yapılacak indirimle ilgili düzenleme 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci maddesi ile yapılmıştı.

Uygulama prime esas aylık kazancı 2 bin 550 lira ve altında olan sigortalıları kapsamakla, yani sadece asgari ücretle sınırlı olmamakla birlikte asgari ücret desteği olarak anılmakta olup, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye İşveren Maliyetinin Karşılanmasıyla İlgili Düzenlemenin Ayrıntıları, 25 Soruda Asgari Ücret Desteği, SGK Asgari Ücret Desteğiyle İlgili Genelge Yayımladı başlıklı yazılarda yer almaktadır.

6661 sayılı 17 nci maddesiyle yapılan düzenleme uyarınca aşağıda belirtilen hal ve durumlarda işverenler asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.

– İlgili ayda uygulanacak asgari ücret desteği 2015 yılında aynı aya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında gösterilen sigortalıların prim ödeme gün sayısını geçemeyecek, geçen kısım için işveren asgari ücret desteğinden yararlanamayacak. Örneğin 2015 Şubat ayında işyerinden verilmiş olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında gösterilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı 1350 ise bu işyerinde 2016 Şubat ayına ilişkin olarak sağlanacak asgari ücret desteği 1350 prim gün sayısını geçemeyecek.

Ayrıca;

– Asgari ücret desteğinden yararlanmak için muvazaalı (hileli) işlem yaptığı,

– Çalıştırdığı sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresi içerisinde vermediği,

– Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği,

– Sigortasız işçi çalıştırdığı,

– Çalıştırdığı kişileri eksik ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirdiği,

– Fiilen çalışmayan kişileri sigortalı olarak bildirdiği yani sahte sigortalı bildirimi yaptığı,

– Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu olduğu (tecil ve taksitlendirilmiş olanlar hariç),

tespit edilen işverenler söz konusu destekten yararlanamayacak.

Söz konusu destekten yararlanmaması gerektiği halde yararlanan işverenlerden, yersiz olarak yararlanılan tutar gecikme zammı ve cezasıyla birlikte tahsil edilecek. (isvesosyalguvenlik.com)