Anasayfa / Soru - Cevap / İşverenin Haklı Olarak İşten Çıkardığı İşçiye Hangi Durumlarda Tazminat Ödemesi Gerekir ?

İşverenin Haklı Olarak İşten Çıkardığı İşçiye Hangi Durumlarda Tazminat Ödemesi Gerekir ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşverenin işçiyi haklı olarak işten çıkarabileceği hal ve durumlar 4857 sayılı İş Kanununun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25 inci maddesinde açıkça belirtilmiş olup; maddede belirtilen haklı sebeplerle işçiyi işten çıkaran işverenin ihbar süresine uyma zorunluluğu olmadığı gibi, işçiye ihbar tazminatı ödemesi de gerekmez.

Ancak kıdem tazminatı için aynı durum geçerli değildir. İşveren söz konusu 25 inci maddede belirtilen haklı sebeplerle işçiyi işten çıkarmış olsa bile, sadece maddede belirtilen “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” nedeniyle işçiyi işten çıkarmışsa kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir.

Bunun dışında işveren, maddede belirtilen “Sağlık sebepleri”, “Zorlayıcı sebepler” veya “İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması” nedeniyle işçiyi işten çıkarmışsa ve işçi işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini de doldurmuşsa, işçiye kıdem tazminatını ödemesi gerekir.