Anasayfa / Bilgi / İşverenler Eksik Günler İçin Belge Vermekten Kurtuldu

İşverenler Eksik Günler İçin Belge Vermekten Kurtuldu

Sponsorlu Bağlantılar

10’dan az sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, çalışma gün sayısını 30’dan az gösterdikleri işçilerle ilgili olarak eksik gün nedenlerini gösteren belgeleri ilgili SGK Müdürlüğüne vermeleri zorunluydu.

7103 sayılı Torba Kanunla bu konuda önemli değişiklik yapılmıştı ve 30 Günden Az Gösterilenlerle İlgili Belge Verme Yükümlülüğü Kalktı mı ? başlıklı yazımızda düzenlemeye yer vermiştik. Söz konusu yazımızda bu zorunlulukla ilgili kanuni düzenleme yapıldığını, ancak konuyla ilgili olarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması” başlıklı 102 nci maddesinde yapılacak düzenlemeden sonra belge verme yükümlülüğünün tamamen kalkıp kalkmayacağının netleşeceğini belirtmiştik.

Durum böyle olmakla birlikte Yönetmelik değişikliği zaman alabileceğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu yönetmelik değişikliğini beklemeden yayımladığı bir Genel Yazı ile işverenleri bu yükümlülükten kurtardı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13/04/2018 tarihli ve Eksik Gün Bildirimleri konulu söz konusu Genel Yazıda aynen;

“7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 67 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinde yapılan değişikliğin usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği açıklanmıştır. Bu doğrultuda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılacak değişikliğe kadar, maaş ödemeleri ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında olan işyerleri için 15 Mart -14 Nisan süresine ait 2018 yılı Mart ayına, maaş ödemeleri ayın l’i ila 30’u arasında olan işyerleri için 1 Mart- 31 Mart süresine ait 2018 yılı Mart ayma ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi yeterli olarak kabul edilecektir. Eksik çalışmaya ilişkin belgeler ilgili ay/aylar için düzenlenecek ancak Kuruma verilmeyecektir. Söz konusu belgeler Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreyle işverence saklanacaktır. Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur. İlgili bilgi ve belgelerin Kurumca yapılan tebligata rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin Kurumca belirlenecek usul ve esaslara uygun düzenlenmemiş olması halinde geçersiz sayılarak, Kanunun 86 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılacaktır.”

açıklamalarına yer verildi.

Dolayısıyla çalışan sayısına bakılmaksızın (isterse işyerinde 1 sigortalı çalıştırılıyor olsun fark etmez), artık işverenler/işyerleri aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde çalışma gün sayısı 30 günden az gösterilen sigortalılarla ilgili olarak (Bkz. SGK Eksik Gün Kodları), eksik gün nedenini belgenin/beyannamenin ilgili sütununda belirtecekler, 10’dan az işçi çalıştırıyor olsalar bile eksik gün nedenlerini gösterir belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeyecekler/göndermeyecekler. Aynı şekilde artık Eksik Gün Bildirim Formu da vermeyecekler. Bunun yerine söz konusu belgeleri Kuruma verecekmiş gibi düzenleyecekler/hazırlayacaklar, işyerinde muhafaza edecekler. Kurum tarafından talep edilmesi halinde de ibraz edecekler.

Bu çerçevede 2018/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde eksik gün bildirimi olan işçiler için de artık belge verilmeyecek, yani belge verme zorunluluğu 2018/Mart ayına ait belgelerden/beyannamelerden başlamak üzere kalktı. (isvesosyalguvenlik.com)