Anasayfa / Bilgi / İşverenler Hekim ve Uzman Görevlendirmekten Yine Kurtuldu

İşverenler Hekim ve Uzman Görevlendirmekten Yine Kurtuldu

Sponsorlu Bağlantılar

En son 6745 sayılı Kanunla 1 Temmuz 2016 tarihinden 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü bu sefer 2020 yılına ertelendi.

Bilindiği üzere özel sektör işyerlerinden, az tehlikeli sınıfta yer alan ve 49’dan fazla çalışanı olan işyerleri ile çalışan sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü daha önce başlamıştı. Ancak kamu işyerleri ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerlerinde bu yükümlülüğün başlama tarihi 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenmişti.

Bu defa 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 86 ncı maddesiyle; kamu işyerleri ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü 1 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

Ayrıca aynı Kanun ile işverenlere bazı yeni kolaylıklar getirildi. Daha önce 6552 sayılı Kanunla 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenlerine getirilen (10’dan Az Çalışanı Olan İşverenlere Kolaylık), belirli şartlarla iş güvenliği hizmetlerini işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmeden işveren tarafından yürütülmesi imkanında kapsam genişletildi ve 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenlerine bu hak tanındı. Yani 10 işçi sayısı 50 işçi olarak değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre; belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecekler.

Aynı şekilde 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporlarının işyeri hekiminden alınması gerekmekle birlikte 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri çalışanları için alınması gereken sağlık raporları (işe giriş, periyodik muayene v.s.) kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabiliyordu. 7033 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle buradaki 10 işçi sayısı 50 olarak değiştirildi. Artık 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri çalışanları için alınması gereken sağlık raporları (işe giriş, periyodik muayene v.s.) kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilecek. (isvesosyalguvenlik.com)