Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / İşverenler İçin Prim Borçlarının Katma Değer Vergisi Alacağından Mahsup Edilmesi Mümkün müdür ?

İşverenler İçin Prim Borçlarının Katma Değer Vergisi Alacağından Mahsup Edilmesi Mümkün müdür ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 87- İŞVERENLER İÇİN PRİM BORÇLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ ALACAĞINDAN MAHSUP EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR ?

CEVAP 87- Prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebilmektedir

Bu takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibi kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı veya iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilmektedir.

Bu işverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim borçlarının birinci fıkrada belirtilen ödeme sürelerini izleyen onbeş gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde, yasal süresi içinde ödendiği kabul edilmektedir.