Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / İşverenlerden veya Sigortalılardan Alınan Primlerin Yersiz ve Gereksiz Olduğunun Anlaşılması Durumunda Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

İşverenlerden veya Sigortalılardan Alınan Primlerin Yersiz ve Gereksiz Olduğunun Anlaşılması Durumunda Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 90- İŞVERENLERDEN VEYA SİGORTALILARDAN ALINAN PRİMLERİN YERSİZ VE GEREKSİZ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI DURUMUNDA HANGİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR ?

CEVAP 90- Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten 10 yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilmektedir.

Kanunî faiz, primin SGK’ya yatırıldığı tarihi takip eden ay başından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanmaktadır.

Prim iadesi nedeniyle sigortalıların, isteğe bağlı sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının aylık, gelir, ödenek ve sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını yitirmeleri durumunda, Kanuna göre ödenen aylık, gelir ve ödenekler ile sağlanan sağlık hizmetleri durdurulmaktadır.

Yanlış veya yersiz yapılan masraflar 5110 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre ilgililerden geri alınmaktadır.