Anasayfa / Haber / İşverenlere Uzman Çalıştırmada Tanınan Kolaylığın Süresi Uzatıldı

İşverenlere Uzman Çalıştırmada Tanınan Kolaylığın Süresi Uzatıldı

Sponsorlu Bağlantılar

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğünün, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverenlere getirilen yükümlülüklerinin en önemlilerinden biri olduğu bilinmektedir.

Bu yükümlülük, az tehlikeli sınıfta yer alıp 50’den az çalışanı olan işyerleri hariç tüm işyerleri için geçerli olduğu gibi, bu yükümlülüğe uymayan işyerlerine yüksek idari para cezaları uygulanmakta (Bkz. 2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları – 6331 Para Cezaları), ayrıca meydana gelecek iş kazası veya meslek hastalığı hallerinde de iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine uymamış olması nedeniyle işveren ağır sorumluluklarla karşı karşıya kalabilmektedir. (Bkz. İş Kazalarında Sorumluluğu Olan İşveren ve Diğer Kişilere Uygulanan Yaptırım ve Cezalar)

Öte yandan 6331 sayılı Kanun uyarınca işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şeklinde üç ayrı sınıfa ayrılmış olup, bu doğrultuda iş güvenliği uzmanlığı da A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olarak üç ayrı sınıfa ayrılmıştır. (Bkz. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları) Normalde çok tehlikeli işyerinde A sınıfı, tehlikeli işyerinde B sınıfı, az tehlikeli işyerinde C sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekmektedir. (Bkz. Uzman ve Hekim Çalıştırması / Görevlendirmesi Gereken İşyerleri ve Yapılacak İşlemler)

Durum böyle olmakla birlikte, hem işverenlere kolaylık sağlanması hem de C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeli sınıfta yer alan iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü başlayana kadar işsiz kalmamaları için 6331 sayılı Kanuna Geçici 4 üncü madde eklenmişti. Söz konusu madde ile çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğünü 1/1/2018 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirerek, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğünü 1/1/2017 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilerek yerine getirme imkanı getirilmişti. Ancak tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde C sınıfı uzman görevlendirme imkanı 1 Ocak 2017 tarihinde sona ermişti.

18 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul dilen 6770 sayılı Torba Kanunun 35 inci maddesi ile getirilen bu kolaylığın süresi uzatıldı. Buna göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işverenler 1/1/2020 tarihine kadar B sınıfı iş güvenliği uzmanı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise işverenler 1/1/2019 tarihine kadar C sınıfı iş güvenliği uzmanı, yani bir alt sınıfın uzmanı görevlendirebilecek. (isvesosyalguvenlik.com)