Anasayfa / Haber / İşverenlere Yapılacak İş Güvenliği Desteğine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

İşverenlere Yapılacak İş Güvenliği Desteğine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 633 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıklı 7 nci maddesinde;

– İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, maddede belirtilen şartlarla işverene destek sağlanabileceği,

– Bu destekten Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin faydalanabileceği; ancak, Bakanlar Kurulu ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebileceği,

– Uygulamanın ayrıntısına ilişkin usul ve esasların, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirleneceği,

belirtilmiştir.

50’den az çalışanı olan ve tehlikeli veya çok tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğünün başlamasına günler kala (540 Bin İşletme İçin 1 Ocakta Yeni Yükümlülükler Başlayacak başlıklı yazı), uygulamaya ilişkin olarak hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yönetmelik uyarınca;

Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanacak. İlerde herhangi bir değişiklik olmazsa, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri destekten yararlanamayacak.

Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar aranacak;

– Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK) kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınacak.

– İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilecek.

– İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilecek.

– Her bir ayda Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülecek.

– Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilecek.

– 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmayacak.

Öte yandan işyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu (iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş kişi, kurum veya kuruluşlar) ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şartı aranacak.

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili yönetmeliğe Mevzuat bölümünden ulaşabilir, İş Güvenliğinde İşverene Devlet Desteği Uygulaması başlıklı yazıya göz atabilirsiniz.