Anasayfa / Haber / İşverenlere Yargıtay’dan Bir Yükümlülük Daha

İşverenlere Yargıtay’dan Bir Yükümlülük Daha

Sponsorlu Bağlantılar

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverene yüklenen yükümlülükler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna istinaden çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerde belirtilmiştir. İşverenin diğer genel yükümlülükleri ise 4857 sayılı İş Kanununda belirtilmiştir.

İşveren bu yükümlülüklere uymadığı taktirde tazminat ödemek zorunda kalacağı gibi, çalışanın iş kazası veya meslek hastalığına yakalanması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı yükümlülükleri de doğmaktadır. (Bkz. İş Kazalarında Sorumluluğu Olan İşveren ve Diğer Kişilere Uygulanan Yaptırım ve Cezalar)

İşverenin yükümlülükleri mevzuatta belirlenmiş olmakla birlikte, olaylar genelde mahkemelere intikal ettiğinden, bu konuda Yargıtay kararları da belirleyici olmaktadır.

Nitekim, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 22.04.2014 tarihli kararında (Esas No. 2014/1282, Karar No. 2014/8662); iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğünün işverende olduğunu, teknik iş güvenliği kurallarına uyulmamasının işverenin kusuru olduğunu, işverenin alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorunda olduğunu belirtmiştir.

Ancak bunun da ötesinde Yargıtay söz konusu kararında; işverenin sadece anılan yazılı kurallara değil, yazılı olmayan ve teknolojinin gerekli kıldığı önlemlere aykırı davrandığında da kusurlu olarak kabul edileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla Yargıtay bu kararıyla işverene, sadece yazılı mevzuattaki önlemleri değil, teknolojinin gerekli kıldığı önlemleri de alma yükümlülüğü getirmiştir. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki genel yükümlülükleri İşverenin İş Güvenliği Konusundaki Yükümlülükleri Nelerdir ? başlıklı yazıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)