Anasayfa / Haber / İşyeri Bildirgesi de Artık İnternetten Verilebilecek

İşyeri Bildirgesi de Artık İnternetten Verilebilecek

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere; Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri, Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgeleri e-sigorta (e-bildirge) sistemi ile internet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmektedir. Ayrıca, sigortalılarla ilgili olarak iş kazası ve meslek hastalığı halleri bildirimi de e-sigorta üzerinden yapılmaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İşyeri bildirgesi” başlıklı 27 inci maddesinde ise; “İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6/A’da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma e-sigorta ile göndermek zorundadır. Şu kadar ki, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce düzenlenecek işyeri bildirgelerinin e-sigorta ile alınması sağlanıncaya kadar, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma elden verilir veya posta yoluyla gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

Nihayet Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Bildirgesi’nin de e-sigorta kanalıyla verilebilmesi için gerekli çalışmaları tamamlamış olup, halen kağıt ortamında verilen İşyeri Bildirgeleri de artık e-sigorta kanalıyla internet üzerinden verilebilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü konuya ilişkin bir duyuru yayımladı. Duyuruda;

– Halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgelerinin, e- Sigorta kanalıyla internet üzerinden gönderilmesine imkan sağlayan program çalışmalarının tamamlandığı, bu uygulama vasıtasıyla ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerce halen Kuruma kağıt ortamında verilen işyeri bildirgelerinin bundan böyle elektronik ortamda gönderilebileceği,

– İşyeri bildirgelerinin Kuruma e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için öncelikle bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik no, nüfusa kayıtlı olduğu il, cilt no ve doğum yılı bilgilerinin sisteme girilmesi gerektiği, bu bilgilerin sisteme girilmesinin ardından işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak;

– Gerçek kişi,

– Kamu tüzel kişisi,

– Özel hukuk tüzel kişisi,

– Adi ortaklık,

– Apartman yöneticiliği,

olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebileceği,

– İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecek olmakla birlikte, tescil edilecek işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 gün içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerektiği, bildirgeye ek söz konusu belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması halinde, ilgili sosyal güvenlik merkezince gerekli kontroller yapıldıktan sonra işyeri tescil işlemlerinin gerçekleştirileceği,

– Uygulamaya ilk önce pilot olarak Ankara ilinde isteğe bağlı olarak başlanılacağı, ileriki tarihlerde tüm işverenlerinin işyeri bildirgelerini e-sigorta kanalıyla gönderebileceği,

açıklamalarına yer verildi.

E-Sigorta uygulaması ve işyeri bildirgesiyle ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklama e Bildirge – e Sigorta Uygulaması – Şifre İşlemleri – Kapsama Giren Belgeler – Sistemde Arıza Olması Hali, İşyeri Tescil – SGK’da İşyeri Dosyası Açtırma – İşyeri Bildirgesi – Diğer İşlemler başlıklı yazılarda yer almaktadır.