İşyeri Bildirgesi

Sponsorlu Bağlantılar

4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerleriyle ilgili tescil işlemi (Sosyal Güvenlik Kurumu’nda işyeri dosyası açtırma işlemi) aşağıda linki yer alan İşyeri Bildirgesiyle yapılır. 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde; işyeri bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi, şirket kuruluşu aşamasında çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılacağı, ticaret sicili memurluklarının kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğu belirtilmiştir. İşyeri Bildirgesinin verilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi İşyeri Tescil – SGK’da İşyeri Dosyası Açtırma – İşyeri Bildirgesi – Diğer İşlemler başlıklı yazıda yer almaktadır.

İşyeri bildirgesinin posta yoluyla gönderilmesi halinde, adi posta yoluyla gönderilmişse bildirgenin Kuruma intikal tarihi, taahhütlü veya acele posta servisi (APS) yoluyla gönderilmişse bildirgenin potaya veriliş tarihi Kuruma veriliş tarihi olarak esas alınmaktadır. İşyeri Bildirgesinin yasal süresi dışında verilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmaktadır. (Bkz. 2016 Yılında 5510 Sayılı Kanuna Göre Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları)

Şirket nevinin değişmesi, şirketlerin birleşmesi, işyerini miras yoluyla intikali, işyerinin bir ilden başka bir ile nakli halinde de işyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir.

İşyeri bildirgesi verilmesi gereken durumlar Hangi Hallerde İşyeri Bildirgesi Verilmesi Gerekir ? başlıklı yazıda, işyeri bildirgesi ekinde verilmesi gereken evraklar ise Hangi Hallerde İşyeri Bildirgesi Verilmesi Gerekir ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.

4-1/a İşyeri Bildirgesi