Anasayfa / Soru - Cevap / İşyeri Bildirgesinden Dolayı Hangi Cezalar Uygulanır ?

İşyeri Bildirgesinden Dolayı Hangi Cezalar Uygulanır ?

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesi uyarınca, işçi çalıştırılmaya başlanan işyerine ait İşyeri Bildirgesinin en geç en geç sigortalı çalıştırmaya başlanan tarihti Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gerekir.

İşyeri Bildirgesine SGK Başvuru Form ve Dilekçeleri bölümünden ulaşılabilir. İşyeri Bildirgesi verilmesi gereken durumlar Hangi Hallerde İşyeri Bildirgesi Verilmesi Gerekir ? başlıklı yazıda, İşyeri Bildirgesi konusunda ayrıntılı bilgi İşyeri Tescil – SGK’da İşyeri Dosyası Açtırma – İşyeri Bildirgesi – Diğer İşlemler başlıklı yazıda belirtilmiştir.

İşyeri Bildirgesinin yasal süresi dışında verilmesi halinde ise uygulanacak idari para cezası 5510 sayılı Kanunun 102/1-b maddesinde belirtilmiştir.

Buna göre İşyeri Bildirgesini süresinde vermeyenler ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen şekle ve usule uygun vermeyen işverenlerden;

– Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için brüt asgari ücretin üç katı tutarında,

– İşletme defteri veya başka defter tutmak zorunda olanlar için brüt asgari ücretin iki katı tutarında,

– Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık brüt asgari ücret tutarında,

idari para cezası uygulanır.

Eğer İşyeri Bildirgesinin verilmediği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından herhangi bir şekilde tespit edilmeden işveren tarafından kendiliğinden verilmişse bu durumda yukarıda belirtilen idari para cezaları dörtte bir oranında uygulanır. Güncel idari para cezası tutarlarına 2016 Yılında 5510 Sayılı Kanuna Göre Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları sayfasından ulaşılabilir. (isvesosyalguvenlik.com)