Anasayfa / Haber / İşyeri Bildirgesini İnternetten Verme Zorunlu Hale Gelebilir

İşyeri Bildirgesini İnternetten Verme Zorunlu Hale Gelebilir

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda işyeri dosyası açtırmak için verilmesi gereken işyeri bildirgesiyle ilgili olarak;

– 5510 sayılı Kanunun “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11 inci maddesinde; “İşyeri bildirgesinin şekli ve içeriği ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne yer verilmiş,

– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İşyeri bildirgesi” başlıklı 27 inci maddesinde; işyeri bildirgesinin Kuruma e-sigorta ile gönderilmesinin zorunlu olduğu, ancak 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce düzenlenecek işyeri bildirgelerinin e-sigorta ile alınması sağlanıncaya kadar, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma elden verileceği veya posta yoluyla gönderileceği,

– Bu doğrultuda İşveren Uygulama Tebliğinde de 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin işyeri bildirgesini e-sigorta ile Kuruma göndermek zorunda olduğu,

belirtilmiştir.

Dolayısıyla şu an sadece 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışanı bulunan kamu işyerleri için işyeri bildirgesini internet üzerinden vermek zorunluyken, 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri için henüz böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Durum böyle olmakla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu bu konudaki teknik altyapı çalışmalarını tamamlayarak, özel sektör işyerleri için de işyeri bildirgesini internetten verme imkanı getirmiş, biz bu yeniliği İşyeri Bildirgesi de Artık İnternetten Verilebilecek başlıklı haberimizde duyurmuştuk. Bu uygulama şimdilik isteğe bağlı olmakla beraber, Kurum 26 Ağustos 2014 tarihinde İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin bir duyuru yayımlayarak, işverenlere tekrar uygulamayı hatırlattı.

Kurum konuya ilişkin olarak müdürlüklere gönderdiği yazıda da; halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezlerine verilmekte olan işyeri bildirgelerinin, e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden gönderilmesine ilişkin program çalışmalarının tamamlanarak tüm Türkiye geneline açıldığını, bu uygulamaya şu an isteğe bağlı olarak geçilmiş olduğunu, İşveren Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılıncaya kadar ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin işyeri bildirgelerini e-Sigorta kanalıyla gönderebilecekleri gibi kağıt ortamında da Kuruma verebileceklerini belirtti.

Sonuç olarak, İşveren Uygulama Tebliğinde yapılacak bir değişiklik ile özel sektör işyerleri için de işyeri bildirgesini internet üzerinden verme her an zorunlu hale gelebilir.

Bahse konu uygulamaya http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/ linkinde yer alan “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” seçeneğinden erişebilirsiniz.

İşyeri bildirgesi konusunda ayrıntılı bilgi ve açıklamalar İşyeri Tescil – SGK’da İşyeri Dosyası Açtırma – İşyeri Bildirgesi – Diğer İşlemler başlıklı yazıda yer almaktadır.