Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / İşyeri Bildirim Yükümlülüğü Sadece İşverenlere mi Verilmiştir ?

İşyeri Bildirim Yükümlülüğü Sadece İşverenlere mi Verilmiştir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 24- İŞYERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ SADECE İŞVERENLERE Mİ VERİLMİŞTİR ?

CEVAP 24- İşyerinin bildirim yükümlülüğü işverenlere verilmesinin yanı sıra, kayıt dışılığın önlenmesi için bazı diğer kurum ve kuruluşlara da getirilmiştir.

Şöyle ki; valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde SGK’ya bildirmekle yükümlü kılınmışlardır.