Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / İşyeri Bildiriminde Sadece İşyeri Bildirgesinin SGK’ya Gönderilmesi Yeterli midir ?

İşyeri Bildiriminde Sadece İşyeri Bildirgesinin SGK’ya Gönderilmesi Yeterli midir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 20- İŞYERİ BİLDİRİMİNDE SADECE İŞYERİ BİLDİRGESİNİN SGK’YA GÖNDERİLMESİ YETERLİ MİDİR ?

CEVAP 20- İşverence, işyerinin bildiriminin yapılması, yani işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra her işyerine SGK’ca bir işyeri numarası verilmektedir.

İşveren, işyeri bildirgesi ekinde;

-Daimi mahiyetteki işyerleri için işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini,

-Gerçek kişi işverenleri için kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,

bir ay içinde SGK’ya göndermekle yükümlülüğü bulunmaktadır. İmza sirküleri SGK’nın ilgili birimine bizzat müracaat edilerek kimliklerinin tespitiyle imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde imza sirküleri ayrıca istenilmemektedir.

İşverenden iş alan alt işverenler, 5510 sayılı Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce imza sirküleri ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini SGK’nın ilgili birimine elden veya posta yoluyla göndermek zorundadır.

Yukarıda belirtilen belgelerin yanı sıra; işyeri tüzel kişilik ise “hükmi şahsiyetin tescil edildiği ticaret sicil gazetesi”, işyeri adi ortaklık niteliğinde ise “noter onaylı ortaklık sözleşmesi”, işyerinin faaliyet konusu ihale iş ise “işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı”, işyerinin faaliyet konusu inşaat ise “yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi”nin de SGK’ya verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.