Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılarak, 17 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılarak 10 Şubat 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğe göre; işyerine bağlı çalışılan alanlar, çalışanların girip çıkılabileceği bina, tesis vb. ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentileri, işyeri bina ve eklentileri kapsamına girmektedir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik; bazı istisnalar hariç 6331 sayılı Kanun kapsamına giren bütün işyerlerini kapsamakta olup, Yönetmelik kapsamına girmeyen iş ve işyerleri 2 nci maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilmiştir.

Yönetmelikte İşverenlerin Yükümlülükleri; Çalışanların bilgilendirilmesi, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması madde başlıkları altında belirtilmiştir.

Yönetmeliğin Uygulama başlıklı 8 inci maddesinde;

– İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleriyle ilgili olarak Yönetmelikte belirtilen tedbirler saklı kalmak kaydı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan yönetmelikler başta olmak üzere, yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerinin de uygulanacağı,

– Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hususlarda açıklayıcı bir hüküm bulunmaması halinde ise sırasıyla; ilgili Türk standartları, Avrupa standartları, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartların dikkate alınacağı belirtilmiştir.

İşyeri bina ve eklentilerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik şartları Yönetmelik ekinde; Genel yükümlülük, Binaların yapısı ve dayanıklılığı, Elektrik tesisatı, Acil çıkış yolları ve kapıları, Yangınla mücadele, Kapalı işyerlerinin havalandırılması, Ortam sıcaklığı, Aydınlatma, İşyeri tabanı – duvarları – tavanı ve çatısı, Pencereler, Kapılar ve girişler, Ulaşım yolları – tehlikeli alanlar, Merdivenler, Yürüyen merdivenler ve bantlar için özel tedbirler, Yükleme yerleri ve rampalar, Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi – çalışma yerinde hareket serbestliği, Dinlenme yerleri, Yemek yeme yeri, Gebe ve emziren kadınlar, Soyunma yeri ve elbise dolabı, Duşlar ve lavabolar, Tuvalet ve lavabolar, Atık sulara drenaj kanalı, İlkyardım odaları, Engelli çalışanlar, Açık alanlardaki çalışmalarda özel önlemler, Barınma yerleri, Çalışan konutları başlıkları altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.