Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / İşyeri Dosyaları Hangi Durumlarda İşlemden Kaldırılmaktadır ?

İşyeri Dosyaları Hangi Durumlarda İşlemden Kaldırılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 30- İŞYERİ DOSYALARI HANGİ DURUMLARDA İŞLEMDEN KALDIRILMAKTADIR ?

CEVAP 30- İşyeri dosyalarının işlemden kaldırılma nedenleri aşağıda sayılmıştır.

– İşyerinin yanlış veya yersiz olarak tescil edildiğinin tespiti hâlinde, ünitece tescil işleminin iptali yapılmaktadır.

-Aynı iş veya işyerine birden fazla sicil numarası verilmiş olduğunun anlaşılması hâlinde, sonradan verilen numaralar ünitece re’sen iptal edilir. Ancak işlemler sonradan verilen numaradan yürütülmüşse geriye dönük işlem yapmamak için diğer numaralar, işlem gören işyeri dosyasının numarasında birleştirilmektedir.

– İnşaat ve ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde, işyerinde en az iki yıllık bir süreden beri sigortalı çalıştırılmadığı, işverenler tarafından bildirilen veya SGK’ca tespit edilen işyeri dosyaları, sigortalı çalıştırılmaya son verilen tarih itibarıyla ünitece Kanun kapsamından çıkarılır ve taahhütlü bir yazıyla işverene bildirilmektedir.