Anasayfa / Haber / İşyeri Hekimliğiyle İlgili Madde Değiştirilerek Kabul Edildi

İşyeri Hekimliğiyle İlgili Madde Değiştirilerek Kabul Edildi

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesi ile getirilen; işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme / çalıştırma yükümlülüğü 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde 30 Aralık 2012 tarihinde başlamıştı. 50’nin altında işçi çalıştıran ve tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerlerinde (Bkz. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları) ise bu yükümlülük 1 Ocak 2014 tarihinde başlayacak.

Öte yandan, işverenlerin bu yükümlülüğü yerine getirebilmeleri için piyasada yeterince işyeri hekimi bulunmadığından, kısa süre içerisinde yapılacak bir yasal düzenleme ile kamudaki mevcut doktorların mesai bitiminden sonra işyeri hekimi olarak çalışmasının önünün açılacağını ve böylece 126 bin civarındaki doktorun işyeri hekimi olabileceğini İşverenlere İşyeri Hekimi Bulmada Kolaylık Geliyor ? başlıklı haberimizde daha önce duyurmuştuk.

Bu konudaki düzenleme; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda yer alan bir madde ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San´Atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde yapılan değişikle gerçekleştirildi.

Söz konusu maddenin Genel Kurulda yapılan değişiklikle birlikte kabul edilen haline göre; Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapabilecekler. Ayrıca tabipler, işyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinin işyeri hekimliği görevini yapabilecekler.