Anasayfa / Bilgi / İşyerinde Sigara İçen İşçi Tazminatsız Olarak İşten Çıkarılabilir mi ?

İşyerinde Sigara İçen İşçi Tazminatsız Olarak İşten Çıkarılabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Hangi durumlarda işçinin tazminatsız yani kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten çıkarılabileceği 4857 sayılı İş Kanunun 25/II. maddesinde belirtilmiştir.

Maddenin söz konusu bendinde işverene haklı fesih yetkisi veren Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri düzenlenmiştir. (Bkz. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi ?) Maddede sayılanlar arasında işyerinde sigar içe filli yer almamaktadır.

Ancak maddede böyle bir düzenlemenin yer almaması, yasağa rağmen işyerinde sigara içen işçiyi işverenin tazminatsız işten çıkaramayacağı anlamına gelmez. Yargıtay’ın bu konuda birbirinden farklı kararları vardır.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi bir kararında (Esas No. 2015/4672, Karar No. 2015/7580, Tarihi: 28.04.2015), kağıt fabrikasında çalışan ve daha önce iki kez sigara yasağına uyacağına dair taahhütname imzalayan, buna karşılık yasağa uymayıp işyerinde sigara içen işçiyi tazminat ödemeden işten çıkaran işvereni haklı bulmuş, işyerinin yangına elverişli bir yer olmasını ve işçinin bu davranışıyla iş güvenliğini tehlikeye düşürmesini buna gerekçe olarak göstermiştir. Burada gerekçe aslında işçinin sigara içmesinden ziyade iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi. (Bkz. İş Güvenliğini Tehlikeye Düşüren İşçi İşten Çıkarılabilir) Yalnız burada dikkat edilmesi gereken, işyerinde sigara içmenin yasak olduğunun işçiye yazılı olarak tebliğ edilmiş olması gerekir. Bu iş sözleşmesinde belirtilebileceği gibi, işçi ayrı bir yazıyla da bildirilebilir. Nitekim söz konusu olayda da işçi bu konuda taahhütname imzalamıştır.

Buna karşılık Yargıtay bir başka kararında ise yasak olduğu halde işyerinde soyunma odasında sigara içtiği tespit edilen işçiyi tazminatsız olarak işten çıkaran işvereni haksız bulmuştur. Yargıtay bu kararına gerekçe olarak da kapalı alanda sigara içmenin cezasının idari para cezası olduğunu (Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5/1 maddesi uyarınca, başta kapalı yerler olmak üzere Kanunda yasaklanan yerlerde sigara içmenin cezası 2016 yılı için 105 Liradır), iş güvenliği açısından özel olarak tehlike oluşturmadığı sürece işyerinde sigara içmenin haklı fesih nedeni olamayacağını yani işverene işçiyi işten çıkarma hakkı vermeyeceğini, işçinin soyunma odasında sigara içmesinin iş güvenliği açısından hangi tehlikeyi oluşturduğunun işverence açıklanamadığını belirtmiştir.

Öte yandan 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun uyarınca kapalı alanlarda sigara içme yasağı bulunmakta ise de bu durumda işverenin işyerinde sigara içen işçiler için bir yer tahsis etmesi gerekmektedir. (isvesosyalguvenlik.com)