Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / İşyerinde Yapılan Denetimlerde Kanuna Göre Belirlenen Usul ve Esaslara Uymayanlar Hakkında Hangi Müeyyideler Uygulanmaktadır ?

İşyerinde Yapılan Denetimlerde Kanuna Göre Belirlenen Usul ve Esaslara Uymayanlar Hakkında Hangi Müeyyideler Uygulanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 94- İŞYERİNDE YAPILAN DENETİMLERDE KANUNA GÖRE BELİRLENEN USUL VE ESASLARA UYMAYANLAR HAKKINDA HANGİ MÜEYYİDELER UYGULANMAKTADIR ?

CEVAP 94- Denetim için 5510 sayılı Kanunla belirlenen usul ve esaslara uymayan ve bu konudaki yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında;

-SGK Müfettiş ve denetmenlerinin inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenle ve işyeri sahiplerinin görevlerini yapmasına engel olmaları ve denetime engel olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin 5 katı tutarında,

-SGK Müfettiş ve denetmenlerinin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler ve işyeri sahipleri fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılmaları dışında bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin 10 katı tutarında,

idari para cezası uygulanmaktadır.

İdari para cezalarıyla ilgili güncel bilgiler ve yapılacak indirmler konusunda daha ayrıntılı bilgi için aşağıda linki verilen yazılara göz atabilirsiniz.

SGK İdari Para Cezaları – Ceza Uygulanmasını Gerektiren Hal ve Durumlar

Güncel SGK İdari Para Cezası Tutarları

Bazı SGK İdari Para Cezalarına İki Kez İndirim Uygulanacak