Anasayfa / Haber / İşyerine Gitmeden Çalışma Şekli İş Kanunu Kapsamına Alınıyor

İşyerine Gitmeden Çalışma Şekli İş Kanunu Kapsamına Alınıyor

Sponsorlu Bağlantılar

Ekonomik ve ticari hayatta meydana gelen değişiklik ve gelişmeler çeşitli çalışma şekillerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bunlardan biri de uzaktan çalışma biçimidir. Bu çalışma şekline 4857 sayılı İş Kanununda yer verilmemişti. Yaygın bir çalışma şekli olmasına karşılık bu konuda yasal bir boşluk vardı. 8 Şubat 20106 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunun “Çağrı üzerine çalışma” başlıklı 14 üncü maddesi değiştiriliyor ve evden çalışma ile tele çalışma biçimleri uzaktan çalışma adı altında birleştirilerek İş Kanunu kapsamına alınıyor.

Söz konusu maddede uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi ve bunun karşılığında işverenden ücret alması esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi şeklinde tanımlanıyor.

Söz konusu Kanun maddesi uyarınca;

– Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmesi işçi ile işveren arasında yazılı olarak yapılacak. Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alacak.

– Uzaktan çalışmada işçi işverenden aldığı hizmet üretimine ilişkin işi, işyerinin dışında evinde ya da ofisinde veya başka bir mekanda yapabilecek.

– Uzaktan çalışan işçiler, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça, sadece iş sözleşmesinin niteliğinden dolayı emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacak.

– Uzaktan çalışmada işveren, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda işçileri bilgilendirecek, gerekli eğitimleri verecek, sağlık gözetimini sağlayacak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini alacak.

– İşin niteliği dikkate alınarak hangi tehlike sınıfında hangi işlerin uzaktan çalışma konusu olabileceği yönetmelikle düzenlenecek. Özellikle kimyasal, kanserojen ve mutajen maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, depolanması, atık ve artıkların arıtılması işlemlerini içeren işler uzaktan çalışma ile yaptırılamayacak. (isvesosyalguvenlik.com)