Anasayfa / Eski Haberler / İşyerini Nakleden İşverenlerin Yeni e-Bildirge Şifresi Almaları Gerekecek

İşyerini Nakleden İşverenlerin Yeni e-Bildirge Şifresi Almaları Gerekecek

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 11 inci ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi uyarınca, işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde, işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna işyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde ise adres değişikliğinin Kurum ünitesine (sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine) yazı ile bildirilmesi yeterli olup, ayrıca işyeri bildirgesi verilmesine gerek bulunmamaktadır.

İşyerinin bu şekilde nakledilmesi halinde, işyerinin nakledildiği yerdeki Kurum ünitesinde o işyeriyle ilgili yeni bir işyeri dosyası tescil edilmekte ve nakil öncesi sürelere ilişkin bildirimlerin eski e-Sigorta (e-Bildirge) kullanıcı kodu ve şifresi ile eski dosya üzerinden, nakil sonrası sürelere ilişkin bildirimlerin ise yeni tescil edilen işyeri dosyası için alınacak yeni e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile yeni dosya üzerinden yapılması gerekmektedir.

Ancak, işyerini başka bir ildeki adrese veya aynı il içinde olmakla birlikte başka bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakleden bazı işverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (4/a – işçi) kapsamında çalıştırdıkları sigortalılara ait bildirimleri eski işyeri dosyası üzerinden alınmış eski e-Bildirge şifresi ile yapmaya devam etmeleri üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu e-Bildirge sisteminde değişiklik yaptı ve işverenleri de bu konuda uyardı.

Buna göre, işyerini nakleden işverenler, 2013/Şubat ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, halen kullanmakta oldukları eski e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile artık e-Bildirge sistemi üzerinden bildirim yapamayacaklar. Bu kapsamdaki işverenlerin, nakledilen yerde yeni tescil edilen işyeri dosyası için ilgili Kurum ünitesinden yeni e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almaları ve nakil tarihinden sonraki sürelere ilişkin bildirimlerini bu yeni şifre ile yeni işyeri dosyası üzerinden yapmaları gerekecek.

Ayrıca, eski e-Bildirge şifresi üzerinden belge göndermek isteyen işverenler; Bildirimlerinizi “…………” sicil sayılı işyeri dosyasından yapmanız gerektiğinden, yeni e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almak amacıyla “…………. Sosyal Güvenlik Merkezine”’ müracaat etmeniz icap etmektedir.” şeklinde sistem tarafından yazılı olarak uyarılacaklar, böyle bir uyarıyla karşılaşan işverenlerin de aynı şekilde, uyarı mesajında belirtilen işyeri dosyası üzerinden yeni e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almak üzere uyarı mesajında belirtilen sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekecek.(www.isvesosyalguvenlik.com)