Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / İşyerinin, En Geç Sigortalı Çalıştırmaya Başlanıldığı Tarihte Bildiriminin İstisnaları Var mıdır ?

İşyerinin, En Geç Sigortalı Çalıştırmaya Başlanıldığı Tarihte Bildiriminin İstisnaları Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 18- İŞYERİNİN, EN GEÇ SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLANILDIĞI TARİHTE BİLDİRİMİNİN İSTİSNALARI VAR MIDIR ?

CEVAP 18- Bu bildirimlerin süresi, bazı işyeri özelliğine göre değişiklik arz etmektedir.

Şöyle ki;

– Eğer işyeri şirket niteliğinde ise, bu şirketin kuruluş aşamasında çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri aynı zamanda SGK’ya da yapılmış sayılmaktadır.

– Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini, adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden 10 içinde işyeri bildiriminin SGK’ya yapılması gerekmektedir.

– İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden 10 içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bildirilmektedir.

İşyerinin aynı il sınırları içinde SGK’nun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir.