Anasayfa / Bilgi / İşyerinin Tehlike Sınıfına Göre İş Güvenliği Yükümlülükleri Değişir mi ?

İşyerinin Tehlike Sınıfına Göre İş Güvenliği Yükümlülükleri Değişir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyerleri, faaliyet konusuna ve işyerinde yürütülen asıl işe göre, işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumunda kayıtlı iş kolu kodu da esas alınarak tehlike sınıflarına ayrılmaktadır.

Bu çerçevede bütün işyerleri az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli sınıftan birine girmektedir. (Bkz. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları)

6331 sayılı Kanunda öngörülen bazı yükümlülükler, işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğine bakılmaksızın bütün işyerleri için geçerlidir. İşyerlerinin / işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri İşverenin İş Güvenliği Konusundaki Yükümlülükleri Nelerdir ? başlıklı yazıda belirtilmiş olup; bu yükümlülüklerden risk değerlendirmesi yapılması, işe giriş sağlık raporu alınması, çalışanlara yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım verilmesi ve kullandırılması, çalışanlara eğitim verilmesi, acil durum planı hazırlanması gibi genel yükümlülükler, az tehlikeli – tehlikeli – çok tehlikeli sınıflardan hangisine girerse girsin fark etmez tüm işyerleri için geçerli yükümlülükleredir.

Ancak bazı yükümlülüklerde ise işyerinin tehlike sınıfı önem arz etmektedir. 6331 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelere göre;

– Çalışan sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bütün işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunludur. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden ise çalışan sayısı 50 veya daha fazla ise işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu, çalışan sayısı 50’den az ise zorunlu değildir, herhangi bir erteleme olmazsa bu işyerlerinde zorunluluk 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayacaktır. (Bkz. Az Tehlikeli İşyerlerinde Uzman ve Hekim Görevlendirme Yükümlülüğü Ertelendi – linkteki yazıda düzeltme yapılacak.)

– İşyerinin tehlike sınıfına göre ise işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının işçi başına ayırması gereken süre değişmektedir. (Bkz. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri Değişti)

– İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı yanında on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerekmektedir.

– İşyeriyle ilgili olarak yapılan risk değerlendirilmesinin geçerlilik süresi işyerinin tehlike sınıfına göre değişmektedir. (Bkz. Risk Analizi Ne Kadar Süreyle Geçerlidir ?)

– 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine gereğince işverenlere uygulanacak idari para cezalarının miktarı işyerinin tehlike sınıfına göre değişmektedir. (Bkz. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları – 6331 Para Cezaları)

– Normal iş güvenliği eğitimi yanında ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bazı işlerde çalışanlara ayrıca mesleki eğitim de verilmesi gerekmektedir.(Bkz. Bütün Yönleriyle Çalışanların Bilgilendirilmesi – İş Güvenliği ve Mesleki Eğitimlerinin Usul ve Esasları)

İşyerinin tehlike sınıfına göre değişen veya ortaya çıkan yükümlülükler yanında, iş güvenliğiyle ilgili olsun olmasın, çalışan sayısına göre de değişen veya ortaya çıkan yükümlülükler bulunmakta olup, bu yükümlülükler İşyerinde Çalışan İşçi Sayısına Göre İşveren Yükümlülükleri başlıklı yazıda belirtilmiştir. (isvesosyalguvenlik.com)

Esman DİLLİ*

————

* Başmüfettiş, Sosyal Güvenlik Kurumu