Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / İşyerleri Denetim Açısından Hangi Usul ve Esaslara Tabidirler ?

İşyerleri Denetim Açısından Hangi Usul ve Esaslara Tabidirler ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 93- İŞYERLERİ DENETİM AÇISINDAN HANGİ USUL VE ESASLARA TABİDİRLER ?

CEVAP 93- 5510 sayılı Kanuna göre işyerlerinde denetim yapmak yetkisi asıl olarak SGK Müfettişleriyle denetmenlerine verilmiş olmakla birlikte, diğer kamu kurumlarının denetim elemanları da işyerlerinde sigortalılık denetimi yapma yetkisine haizdir.

İşverenler, SGK Müfettiş ve denetmenleriyle diğer kamu kurumlarının denetim elemanlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.