Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / İşyerleri Hangi Durumlarda SGK Tarafından Resen Tescil Edilmektedir ?

İşyerleri Hangi Durumlarda SGK Tarafından Resen Tescil Edilmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 27- İŞYERLERİ HANGİ DURUMLARDA SGK TARAFINDAN RESEN TESCİL EDİLMEKTEDİR ?

CEVAP 27- İşyerinin tescil edilmemiş olduğunun;

-SGK denetim elemanlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlere,

-Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde düzenlenen tutanak veya raporlara,

-Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlardan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlardan, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan, ruhsata tabi işlerde ruhsatı veren mercilerden (Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, maden arama ve işletme, inşaat, taş ocağı ruhsatı verenler ve benzeri) alınan bilgilere,

-Mahkeme kararlarına,

istinaden tespiti halinde, işyeri, SGK tarafından re’sen tescil edilmektedir.