Anasayfa / Dosyalar / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Dosyalar / İşyerleri İçin Planlama ve Risk Analizi Örneği

İşyerleri İçin Planlama ve Risk Analizi Örneği

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere 30/06/2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun istisnai bazı maddeleri hariç, 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca, bütün işverenler için iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak yükümlülüğü geldi. Risk değerlendirmesinin usul ve esasları ise 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile düzenlendi.

2014 yılı için; 10 uncu maddenin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3.361 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 5.041 TL, dördüncü fıkrasında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlama yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene 1.680 TL idari para cezası uygulanacak.

İşverenlerin ve ilgililerin işlerini kolaylaştıracak basit PLANLAMA VE RİSK ANALİZİ örneği / formu aşağıda, risk değerlendirmesi ve analiziyle ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklama Bütün Yönleriyle Risk Değerlendirmesi ve Analizi başlıklı yazıda yer yer almaktadır.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, aşağıda belirtilen işyerleri / sektörler için örnek risk değerlendirme rehberleri yayımlamıştır.

◾Taksi ile Yolcu Taşımacılığında Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Çağrı Merkezlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Diş Klinik ve Muayenehanelerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Kasaplarda Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Kuru Temizlemecilerde Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Mutfak Lokanta Pastanelerde Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Ofislerde Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Apartmanlarda Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Kuaförlerde Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Genel Yolcu Taşımacılığı Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Özel Güvenlik Faaliyetleri Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Bakkal/Market/Süpermarketlerde Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Basım Sanayii ve Matbaalarda Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Boya İşlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Deri ve Tabaklama İşlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Konaklama Hizmetlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi

◾Tekstil Ürünleri İmalatında Risk Değerlendirmesi Rehberi

Yukarıda belirtilen rehberler http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=rdr adresinden ulaşabilirsiniz.

  PLANLAMA VE RİSK ANALİZİ FORMU

 

YAYIN TARİHİ: 25.01.2013
DÖK.NO: 1
REV.NO : 00
REV. TARİHİ: —
BÖLÜM:EĞİTİM ALANI Ref: OHSAS 18001 standardı

 

S. No: Olası Tehlikeler Etkenler Şiddet Olasılığı Riski Derecesi Alınacak Tedbirler
1 Yangın tüpünün olmaması sonucu oluşabilecek tehlikeler Yangının oluşma ve büyüme ihtimalinin artması 4 3 12 Orta Yangın tüpü temin edilecek.
2 Yangın merdiveninin olmaması sonucu oluşabilecek tehlikeler Yangından kaçmada sorun oluşması 3 3 9 Orta Yeterli uyarıcılar ile yangından kaçış yolları belirlenmelidir.
3 Çalışma masalarının köşelerinin sivri olması Masaların köşelerine çarpma sonucu zedelenme olması 2 4 8 Orta Masaların köşelerine çarpmaya karşı tedbir alınacak.
4 Raflardaki kitapların düşmesi Yaralanma, zedelenme gibi tehlikeler 1 3 3 Düşük Kitaplıklar kapaklı duruma getirilecek.
5 Havalandırma yetersizliği sonucu oluşabilecek tehlikeler Çeşitli solunum yolu hastalıkları 3 1 3 Düşük İşyeri ortamının iyi havalandırılması sağlanacak
6 İşyeri ortam sıcaklığı değişikliği sonucu oluşabilecek tehlikeler Nezle , grip vb. hastalıklar 1 3 3 Düşük İşyeri ortamında, sıcaklığın, gün içerisinde dengeli dağılımı sağlanacaktır
7 Temizlik malzemelerini kullanırken oluşabilecek tehlikeler Ele ve vücuda zarar verebilir 2 2 4 Düşük Temizlik sırasında, temizlik malzemelerinin vücuda teması engellenecektir
8 Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri Bel, boyun vb. ağrıları 2 3 6 Orta Çalışma ortamı, ergonomik olarak uygun hale getirilecek.

 

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
AYSEL BODUR-FARUK KIZAK