Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Acil durum planları – yangınla mücadele ve ilk yardım başlıklı 11 inci ve Tahliye başlıklı 12 nci maddelerine istinaden çıkarılmış olup, 18 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde acil durum, acil durum planı, güvenli yer kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– İşveren ve Çalışanların Yükümlülüğü başlıklı bölümünde; İşverenin yükümlülükleri, Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları

– Acil Durum Planının Hazırlanması başlıklı bölümünde; Acil durum planı, Acil durumların belirlenmesi, Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler, Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri, Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi, Dokümantasyon, Tatbikat, Acil durum planının yenilenmesi, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim,

– Çeşitli ve Son Hükümler kısmında; Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı, Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları, Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları, Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması, Acil durum planı rehberleri, Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar, Ekip eğitimlerinin tamamlanması

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelikte birçok yönetmelikten farklı olarak sadece işverene değil, çalışanlara da yükümlülükler yüklenmiş, işverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri 5 inci maddede, çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri ise 6 ncı maddede belirtilmiştir.