Anasayfa / Haber / İşyerlerinde Tozla Mücadeleyle İlgili Tebliğ Yayımlandı

İşyerlerinde Tozla Mücadeleyle İlgili Tebliğ Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

İşyerlerinde pnömokonyoz yönünden değerlendirme yapacak okuyucuların eğitimleri, sayısı, okuyucuların pnömokonyoz değerlendirmedeki süreçleri ve buna bağlı işveren yükümlülükleri ile pnömokonyoz yönünden değerlendirilecek akciğer radyografileri ile ilgili usul ve esasları belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesi ile Tozla Mücadele Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ 2 Ekim 2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Tebliğ;

– Pnömokonyoz okuyucu eğitimi,

– Akciğer radyografisi ve pnömokonyoz yönünden değerlendirme süreci,

– Akciğer radyografisi teknik kalitesi,

– Görüntüleme,

– Okuyucu sayısı, rapor ve rapor sonuçları ile kayıtların saklama süresi,

– Dijital akciğer radyografileri,

– Okuyucu listeleri,

konularında düzenlemeler içeriyor.

Tebliğ uyarınca; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15 inci maddesinde belirtilen durumlarda ve pnömokonyoz yapan tozlara maruz kalan çalışanlar için işyeri hekimince belirlenen sıklıkta ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılmasına uygun olarak rehberde yer alan standartlarda akciğer radyografileri çekilecek. Pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde Tozla Mücadele Yönetmeliği Ek-2’de yer alan “Pnömokonyoz Tanı Şeması” dikkate alınacak.

Tozla Mücadele Yönetmeliği ve söz konusu Tebliğ metnine BURADAN ulaşabilirsiniz.