Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / İşyerlerine Ait Kayıt Defter ve Belgelerin Saklanması ve İstenilmesi Halinde İbrazında Hangi Usul ve Esaslar Uygulanmaktadır ?

İşyerlerine Ait Kayıt Defter ve Belgelerin Saklanması ve İstenilmesi Halinde İbrazında Hangi Usul ve Esaslar Uygulanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 95- İŞYERLERİNE AİT KAYIT, DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI VE İSTENİLMESİ HALİNDE İBRAZINDA HANGİ USUL VE ESASLAR UYGULANMAKTADIR ?

CEVAP 95- İşverenler yaptıkları işin mahiyetine göre geçici (inşaat ve ihaleli işler) ve devamlı işyerleri nedeniyle asgari işçilik incelemesine tabi tutulmakta ve yapılan bu asgari işçilik incelemesi sonucunda yapılan işe göre yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespiti yapılmaktadır. Ayrıca, iş kazası ve meslek hastalığı veya ihbar ve şikayet hallerinde de işyerleriyle ilgili incelemeler yapılmaktadır. Bu tür durumlarda işyeri defter ve kayıtlarının incelenmesine gerek duyulmaktadır.

Bu nedenle, işveren, ve işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle saklamak ve istenilmesi halinde de SGK’nın denetim elemanlarına 15 gün içinde ibraz etmek zorundadır.