Anasayfa / Soru - Cevap / İzinli veya Raporlu Olduğu Günler İçin İşçiye Yapılan Ödemeler Prime Tabi midir ?

İzinli veya Raporlu Olduğu Günler İçin İşçiye Yapılan Ödemeler Prime Tabi midir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yani 4/1-a kapsamında sigortalı sayıldığından, hizmet akdi devam ettiği sürece Kanunun 80 inci maddesinde prime tabi olmadığı belirtilen istisnalar dışında, çalışana yapılan bütün ödemelerin, sigorta primine esas kazanç üst sınırı da dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekir. Bu ödemeler ister işçinin (çalışanın) çalıştığı süreler için isterse izinli veya istirahatli olduğu süreler için yapılmış olsun fark etmez.

Kanunun 80 inci maddesinde de; ayni yardımlar, ölüm – doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30′unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarının, prime esas kazanca tabi tutulmayacağı; bu istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi tutulacağı, yani Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerektiği, diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnaların bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

Prime tabi olmayan ödemeler Prime Tabi Olan – Olmayan Ödemeler sayfasında, yemek, çocuk ve aile zamlarının prim tabi olmayan kısmı ise Prime Tabi Tutulmayacak Tutarlar – (Yemek – Çocuk – Aile Yardımı sayfasında yer almaktadır.