Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununun Gece çalıştırma yasağı başlıklı 73 üncü maddesinde; 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterileceği, aynı Kanunun 104 üncü maddesinde de söz konusu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işverenlere idari para cezası uygulanacağı (2015 yılında uygulanacak ceza 1.478 TL), 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesinde de işin özelliğine göre gece çalışmalarına ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş, bu Yönetmelikte söz konusu Kanun maddelerine dayanılarak çıkarılmış, 24 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelikle, aynı konuda daha önce 9 Ağustos 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır

Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde 18 sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin şartları düzenlemektedir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Kadın Çalışanların Gece Postasında Çalıştırılmaları başlıklı bölümünde; Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılma süresi, İşyerine ulaşım, Sağlık gözetimi, Kadın çalışanların, eşlerinin de gece postasında çalışması durumu,

– Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı ve Saklama Yükümlülüğü başlıklı bölümünde; Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı, Saklama yükümlülüğü,

– Son Hükümler bölümünde ise Uygulamada öncelik, Sağlık raporlarının geçerliliği,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmeliğin Sağlık gözetimi başlıklı 7 inci maddesi ile kadın çalışanların işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin olarak işyerinde görevli işyeri hekiminden sağlık raporu almaları, ayrıca işin devamı süresince de işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması şartı getirilmiş, Yönetmeliğin Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı başlıklı 9 uncu maddesinde de kadın çalışanların, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanların ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamayacağı, ancak emziren kadın çalışanlarda bu sürenin, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde 6 ay daha uzatılabileceği belirtilmiş olmakla beraber, Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca işyeri hekimi görevlendirme / çalıştırma yükümlülüğü başlamamış işyerlerinde söz konusu raporlar kamu sağlık hizmet sunucularından da alınabilecektir (Bkz. Uzman ve Hekim Çalıştırması / Görevlendirmesi Gereken İşyerleri ve Yapılacak İşlemler başlıklı yazı).