Anasayfa / Haber / Kadınların Çalıştırılması Konusunda Mevzuat Boşluğu Var

Kadınların Çalıştırılması Konusunda Mevzuat Boşluğu Var

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı Kanunla başlayan yeni dönemde, eski yönetmelik yürürlükten kaldırılınca kadınların çalıştırılma koşullarında önemli mevzuat boşluğu doğdu.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmeden ve iş sağlığı ve güvenliğinde yeni dönem başlamadan önce kadınların özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılıp çalıştırılamayacağı, hangi tür işlerde çalıştırılabileceği Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirtilmişti. Ancak söz konusu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’da söz konusu Yönetmelik nedeniyle asgari işçilik uygulamasında kadın sigortalılar adına bildirilen işçiliği hesaplamada dikkate almıyordu, ancak Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte Kurum bu uygulamadan vazgeçerek inşaatlardan kadın sigortalılar adına bildirilen işçilikleri de dikkate almaya başladı.

6331 sayılı Kanunla başlayan yeni uygulamayla birlikte işyerleri tehlike derecesine göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak üç ayrı sınıfa ayrıldı. Hangi tür işin hangi tehlike sınıfına girdiği ise 26.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ile belirlendi. Fakat gerek 6331 sayılı Kanunda, gerekse bu Tebliğde kadınların hangi işte çalıştırılabileceği, hangi işte çalıştırılamayacağı konusuna yer verilmedi.

Şu anki mevzuata göre; 4857 sayılı İş Kanunun 72 nci maddesinde, maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır hükmü yer almakta. Ayrıca kadınların çalışmasıyla ilgili olarak sadece Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik ile Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik yürürlükte. Bu yönetmeliklerde de sadece gebe ve emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla, kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılma şartları düzenlenmiş. Dolayısıyla kadın işçilerin çalıştırılma şartları konusunda şu an önemli bir mevzuat boşluğu var. (isvesosyalguvenlik.com)