Anasayfa / Haber / Kalkınma Planında Sosyal Güvenlik ve İstihdam İçin Neler Hedefleniyor?

Kalkınma Planında Sosyal Güvenlik ve İstihdam İçin Neler Hedefleniyor?

Sponsorlu Bağlantılar

 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı 6 Temmuz 2013 tarihli ve 28699 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu programda; sosyal güvenlik, sosyal koruma, istihdam ve çalışma hayatıyla ilgili olarak yapılan öngörüler ve belirlenen hedefler başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir.

I-KÜRESEL GELİŞMELER VE EĞİLİMLER

Sağlık ve Sosyal Güvenlik

II-PLANIN HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI

A-NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM

1- Sosyal Koruma

2- İstihdam ve Çalışma Hayatı

3- Sosyal Güvenlik

B- YENİLİKÇİ ÜRETİM, İSTİKRARLI YÜKSEK BÜYÜME

1- Büyüme ve İstihdam

2- Sosyal Güvenlik Finansmanı

III- TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Programın Amacı ve Kapsamı başlıklı bölümünde;

Günümüzde iş dünyasında yaşanan hızlı değişimin, bireylerin mesleki beceriler kadar temel becerilere sahip olmalarını da gerekli kıldığı, bu becerilerin;

– Bireylerin daha uzun süreyle çalışma hayatında kalmalarına,

– İş yaşamında verimliliklerinin artmasına ve değişen iş ve yaşam koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına,

imkân verdiği, bu çerçevede bireylerin mesleki becerilerin yanında iş yaşamının gerektirdiği temel becerilere sahip olması, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından önem arz etmekte 0lduğu açıklamalarına yer verildi.

Programın tam metninin yer aldığı 6 Temmuz 2013 tarihli – 28699 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.