Anasayfa / Soru - Cevap / Kalp Krizi – Beyin Kanaması İş Kazası Sayılır mı ?

Kalp Krizi – Beyin Kanaması İş Kazası Sayılır mı ?

Sponsorlu Bağlantılar

Not: Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda uygulama değişikliğine gitmiş olup, diğer şartlar da tutuyorsa işyerinde meydana gelen kalp krizi ve beyin kanamasını iş kazası saymaktadır.

İş kazası sayılan hal ve durumlar 5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilmiş olup (Bkz. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları – Kapsamı – Sağlanan Yardımlar – Tarafların Sorumluluk Halleri), bu belirtilen hal ve durumlar kapsamına girse dahi (örneğin işyerinde veya işverence yürütülmekte olan iş sırasında meydana gelse dahi), beyin kanaması ve kalp krizi şu anki Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında iş kazası sayılmamaktadır. Bunu tek istisnası, eğer beyin kanaması veya kalp krizi ile işyerindeki çalışma şartları veya yapılan iş arasında illiyet bağı kurulursa, yani sigortalının yaptığı iş veya çalışma şartlarının beyin kanaması veya kalp krizine sebep olduğu anlaşılırsa, olay iş kazası sayılmaktadır.

Konuyla ilgili açıklama, Kurum tarafından çıkarılan 2011/50 sayılı Genelge’de; dışarıdan bir etki veya herhangi bir olayla ilgili olmaksızın işyerinde geçirdiği bir kalp krizi veya başka bir hastalık nedeniyle vefat eden sigortalının ölümünün iş kazası olarak kabulüne imkân bulunmamaktadır.” şeklinde yapılmıştır.

Öte yandan Kurum uygulaması bu şekilde olmakla birlikte, beyin kanaması ve kalp krizini iş kazası olarak sayan mahkemeler bulunduğu gibi, Yargıtay’ın da bu yönde kararları vardır.