Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ

Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre kamu görevlilerine, uzun vadeli sigorta (malullük – yaşlılık – ölüm) kollarından bağlanan aylıklar ile öngörülen yardımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek ve düzenlenen bu Tebliğ, 9 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanuna göre kamu görevlileri ile bunların hak sahiplerine, uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan hak ve yükümlülükler ile yararlanma şartları ve tahsis mevzuatına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun; Malûl sayılma başlıklı 25, Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları başlıklı 26, Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması başlıklı 27, Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları başlıklı 28, Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi başlıklı 30, Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya başlıklı 31, Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları başlıklı 32, Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması başlıklı 33, Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması başlıklı 34, Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması başlıklı 35, Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya başlıklı 36, Evlenme ve cenaze ödeneği başlıklı 37, Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu başlıklı 39, Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller başlıklı 44, Vazife malûllüğü başlıklı 47, Yersiz ödemelerin geri alınması başlıklı 96, Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans başlıklı 97, 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 4, 506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 6 ve Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğde; Malul sayılma ve malullük sigortasından sağlanan yardımlar, Malullük sigortasından yararlanma şartları ile usul ve esaslar, Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar, Yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları, Yaşlılık aylığı başvurusu, istenilecek belgeler ve sonuçlandırılması, Sosyal güvenlik destek primi, Yaşlılık toptan ödemesinden yararlanma şartları ve başvuru, Vazife malulü sayılma ve yararlanma şartları, Harp malulü sayılma ve yararlanma şartları, Vazife ve harp malullüğü aylığı alanlardan çalışanlar, Kurumlarınca gönderilecek olan vazife malullüğünün tespitinde esas alınacak belgeler, Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar, Ölüm aylığına hak kazanma koşulları ve başvuru belgeleri, Ölüm toptan ödemesine hak kazanma koşulları ve başvuru, Evlenme ödeneği, Cenaze ödeneği, Malullük, vazife malullüğü ve ölüm sigortası bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu, Kanuni temsilciler, vekiller ve yabancı uyrukluların tahsis başvuruları, Zamanaşımının uygulanması, Kanunun geçici 4 üncü, geçici 6 ncı ve geçici 14 üncü maddelerine ilişkin hükümler konularında düzenlemeler yer almaktadır.