Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik, sigortasız işçi çalıştırılmasının önlenmesi için, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince, işyerlerinde yapacakları her türlü soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında 5510 sayılı Kanun yönünden sigortalı olması gerekenlerin sigortalı olup olmadığının tespiti ile sigortasız çalıştırılanların ve  tespitler sırasında kanuna göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının ve/veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesine ilişkin tespitlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimini düzenlemek üzere çıkarılmış, 27 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle birlikte 7 Ocak 2000 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdarelerin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik; kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yukarıda belirtilen hususlarda yapacakları tespitleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimlerini kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; alt işveren, işveren, işyeri, kamu idareleri, kamu idareleri denetim elemanı, sigortalı, ünite kavramlarının tanımı yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– Kamu  idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılacak tespitler başlıklı ikinci bölümünde; fiili tespit veya kayıt inceleme tutanağı,

– Ünitece yapılacak işlemler başlıklı üçüncü bölümünde; yapılacak işlemler, belgelerin istenmesi, primler, itiraz, itirazın incelenmesi, maddi hataların değerlendirilmesi ve dava açma,

– Geçici ve son hükümler başlıklı dördüncü bölümünde; geçici hükümler,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.