Anasayfa / Haber / Kamu İşçilerinin 2015 İkramiye Tarihleri Belli Oldu

Kamu İşçilerinin 2015 İkramiye Tarihleri Belli Oldu

Sponsorlu Bağlantılar

İkinci İkramiyenin Ödeme Tarihleri

18 Eylül 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2015/8098 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ilave tediyenin birinci yarısının 21 Eylül 2015, diğer yarısının 25 Aralık 2015 tarihinde ödenmesi kararlaştırıldı.

Birinci İkramiyenin Ödeme Tarihleri

4 Temmuz 1956 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve o günden beri yürürlükte olan Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun uyarınca kapsama giren kurumlarda çalışan işçilere 2015 yılında yapılacak ilave tediyelerin ödeme tarihleri 2015/7181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlendi ve söz konusu karar 16 Ocak 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Karar uyarınca;

– Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 30 Ocak 2015, diğer yarısı 30 Haziran 2015 tarihinde,

– Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 25 Aralık 2015 tarihinde,

ödenecek.

Söz konusu 1 inci madde kapsamına; genel, katma, hususi bütçeli daireler, döner sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller (oluşumlar-şirketler), 3460 ve 3659 sayılı Kanunların kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bütün kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde çalışanlardan İş Kanununun kapsamına giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimseler girmekte olup, Kanun uyarınca bu kapsamdakilere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılması gerekmektedir.