Anasayfa / Haber / Kamu Kurumlarının HİTAP’a Veri Aktarma Süresi Uzatıldı

Kamu Kurumlarının HİTAP’a Veri Aktarma Süresi Uzatıldı

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında aktif olarak görev yapan sigortalılar ile bu kapsamda görev yapmakta iken görevden ayrılmış olan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet belgesi bilgilerinin elektronik ortama alınması amacıyla, 5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ ile başlatılan hizmet takip programına veri aktarma süresi, daha önce olduğu gibi (Bkz. Hizmet Takip Programına Veri Aktarma Süresi Tekrar Uzatıldı başlıklı haber) yine uzatıldı.

Konuya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir duyuru yayımlandı.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün söz konusu duyurusunda;

Talepler dikkate alınarak Başkanlık Makamının 23/10/2013 tarihli Olur’u ile veri aktarımı süresinin ertelendiği, yapılan bu ertelemeye göre;

– Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan sigortalılar için birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri 30/6/2014 (dahil) tarihine kadar,

Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarih ile 30/6/2014 tarihi arasında ilk defa veya tekrar atanan sigortalıların birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgilerini 1/9/2014 (dahil) tarihine kadar,

30/6/2014 tarihinden sonra ilk defa, tekrar veya naklen atanan sigortalılar için birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri göreve başladıkları tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalıların sisteme aktarılan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı/onaylandığı, belgenin ibraz edildiği/intikal ettiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar,

 Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olan sigortalıların bilgilerini (emekliler ile naklen tayin olanlar hariç) 30/6/2015 (dahil) tarihine kadar,

verileri HİTAP programına aktarması gerektiği belirtildi.