Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Tebliğin, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere ve 5510 sayılı Kanunun geçici Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri başlıklı 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış, 18 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Daha önceki düzenlemelere göre kamu personelinin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık giderleri kendi kurumları tarafından karşılanmaktayken, bu tebliğ uyarınca 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaya başlanmıştır. Uygulama kapsamına kimlerin girdiği Sağlık hizmeti devralınacaklar başlıklı 3 üncü maddede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– 3 üncü maddesinde Sağlık hizmeti devralınacaklar,

– 4 üncü maddesinde Genel sağlık sigortası tescil işlemleri, Devir tarihi itibariyle çalışanların tescili, Devir tarihinden sonra yeniden çalışmaya başlayanların tescili, 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçi olanlar ile ilgi devamı sağlananların tescili,

– 5 inci maddesinde Genel sağlık sigortası primlerinin alınması,

– 6 ncı maddesinde Devralınan kamu idarelerinde çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanma şartları, Durum değişikliği ve halleri, Sigortalının kendisi, Bakmakla yükümlü olunan kişiler,

– 7 nci maddesinde Tescil işleminin yapılmaması hali,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.