Anasayfa / Haber / Kamudaki İşçilere 2017’de Ödenecek İkinci İkramiyenin Tarihleri Belli Oldu

Kamudaki İşçilere 2017’de Ödenecek İkinci İkramiyenin Tarihleri Belli Oldu

Sponsorlu Bağlantılar

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2017 yılında ödenecek ikinci ikramiyelerin tarihleri belli oldu.

Konuya ilişkin olarak 23 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2017 yılında verilecek ilave tediyenin (ikinci ikramiyenin) birinci yarısı 25 Ağustos 2017 tarihinde, diğer yarısı ise 25 Aralık 2017 tarihinde ödenecek.

19 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ile de birinci ikramiyelerin aşağıda belirtilen tarihlerde ödenmesine karar verilmişti;

a-Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 30 Ocak 2017 tarihinde, diğer yarısı 23 Haziran 2017 tarihinde,

b-Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamı 25 Aralık 2017 tarihinde,

ödenecek.

Öte yandan, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanunun;

1 inci maddesi, genel, katılmış ve özel bütçeli dairelerle döner sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bütün kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun kapsamına giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.

2 inci maddesi; Birinci maddede sözü geçen işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına bu işlerde çalıştıkları sürelerle orantılı olarak her yıl için ayrıca birer aylık istihkakları tutarında bir ilave tediye daha yapılır.

3 üncü maddesi; Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkur maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu Kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

hükümlerini içermektedir.(isvesosyalguvenlik.com)