Anasayfa / Haber / Kamuda Çalışan İşçilerin 2014 İkinci İkramiye Tarihleri Belli Oldu

Kamuda Çalışan İşçilerin 2014 İkinci İkramiye Tarihleri Belli Oldu

Sponsorlu Bağlantılar

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan işçilere 2014 yılında yapılacak birinci ilave tediyenin ödeme tarihlerini Kamuda Çalışan İşçilere 2014′te Ödenecek İkramiyelerin Tarihleri Belli Oldu başlıklı yazımızda duyurmuştuk.

Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde de “Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, söz konusu 3 üncü maddeye istinaden kamuda çalışan işçilere yapılacak ikinci ilave tediyenin tarihleri de 2014/6785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlendi ve buna ilişkin karar 27 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu karar uyarınca, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere Kanunun 3 üncü maddesine göre 2014 yılında verilecek ilave tediyenin;

– Birinci yarısı 2 Ekim 2014 tarihinde,

– Diğer yarısı 26 Aralık 2014 tarihinde,

ödenecek.