Anasayfa / Haber / Kamuya Ait Sosyal Tesislerde Kalma Önceliği Üniversite Öğrencilerine Verildi

Kamuya Ait Sosyal Tesislerde Kalma Önceliği Üniversite Öğrencilerine Verildi

Sponsorlu Bağlantılar

18/1/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2014-3)’in “V-Ortak Hususlar” başlıklı bölümünün 10 uncu maddesinin (d) fıkrası; “d) Misafirhane hizmetlerinin aksatılmaması ve diğer personelin bu tesislerden faydalanmasına engel teşkil etmemesi kaydıyla boş kapasite bulunduğu hallerde yükseköğrenim gören öğrenciler de bu tesislerden faydalanabilirler.” şeklindeydi.

3 Mayıs 2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile söz konusu fıkra;

“d) Sosyal tesis kapasitelerinin kullanımında, ihtiyaç bulunan yerlerde boş kapasitenin öncelikle yükseköğrenim öğrencilerine kullandırılması için gerekli her türlü tedbir alınacak ve sosyal tesislerdeki boş kapasiteler ivedilikle Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (Yurtkur) bildirilecektir. Yurtkur tarafından sosyal tesislere yerleştirilen yükseköğrenim öğrencilerinden standart yurt ücreti tahsil edilecektir. Ayrıca sosyal tesisin yemek hizmetlerinden faydalanan öğrencilere sağlanacak beslenme yardımı, takip eden ay içerisinde Yurtkur tarafından ilgili sosyal tesis hesabına yatırılacaktır.” şeklinde değiştirildi.

Yapılan bu değişiklik uyarınca, artık ihtiyaç olan yerlerde boş kapasite ivedilikle Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (Yurtkur) bildirilecek. Yurtkur tarafından sosyal tesislere yerleştirilen yükseköğrenim öğrencilerinden standart yurt ücreti alınacak. Ayrıca sosyal tesisin yemek hizmetlerinden faydalanan öğrencilere sağlanacak beslenme yardımı, takip eden ay içerisinde Yurtkur tarafından ilgili sosyal tesis hesabına yatırılacak. Daha önceki düzenlemeye göre ise misafirhane hizmetlerinin aksatılmaması ve diğer personelin bu tesislerden faydalanmasına engel teşkil etmemesi şartıyla üniversite öğrencileri bu tesislerden faydalanabiliyordu.

Söz konusu sosyal tesisler kapsamına; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesisler giriyor.