Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılan bu Yönetmelik 6 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılmış ve 26 Aralık 2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden (maruz kalmasından) kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelere maruziyetin önlenmesi ve sınır değerler de dâhil olmak üzere asgari gerekliliklerin belirlenmesi amacıyla çıkarılmıştır. Yönetmelikte bahsi geçen, Kanserojen madde, Mutajen madde, Sınır değer, Solunum bölgesi kavramlarının tanım ve açıklamaları 4 üncü maddede yapılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik, 6331 sayılı Kanun kapsamına giren ve çalışanların kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerini kapsamaktadır. Asbest ile çalışmalarda, 25 Ocak 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikle birlikte bu Yönetmelik de uygulanacaktır. Aynı şekilde radyasyonla birlikte farklı kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetin olduğu işlerde, radyasyonla ilgili özel mevzuatla birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanacaktır. Yalnızca radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu işlerde ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır.

Yönetmeliğin;

– İşverenlerin Yükümlülükleri başlıklı bölümünde; Risklerin değerlendirilmesi,Kullanımın azaltılması, Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması, Yetkili makama bilgi verilmesi, Öngörülemeyen maruziyet, Öngörülebilir maruziyet, Riskli alanlara giriş, Hijyen ve kişisel korunma, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi, Çalışanların bilgi alma hakkı, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması,

– Çeşitli ve Son Hükümler bölümünde ise Sağlık gözetimi, Kayıtların saklanması, Kanserojen veya mutajen maddeler ve sınır değerleri,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.