Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / Kanunda Belirtilen Yükümlülükler İşveren Tarafından Nasıl Yerine Getirilmektedir ?

Kanunda Belirtilen Yükümlülükler İşveren Tarafından Nasıl Yerine Getirilmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 11- KANUNDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER İŞVEREN TARAFINDAN NASIL YERİNE GETİRİLMEKTEDİR ?

CEVAP 11- Bilindiği gibi, günümüzde diğer kurum ve kuruluşlarda olduğu SGK tarafından işlemlerin kağıt ortamında kurtarılarak elektronik ortamda yapılması yönünde gelişmeler kaydedilmekte ve elektronik yapılan işlem sayısı her gün artırılmaktadır.

Buna göre, işverenlerce, yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla SGK ile işveren veya yetkili kişiler tarafından usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış “e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu”yla SGK’nın ilgili birimine (sosyal güvenlik il müdürlüğü veya merkezi) başvurulması ve işveren veya yetkili kişiler tarafından “e-Sigorta Sözleşmesi”nin imzalanması gerekmektedir.

İşveren haricindeki kişilerce bu uygulamalardan yararlanmak için işveren vekili veya işvereni temsile yetkili olunması ya da işveren adına SGK’da her türlü işlemi yapmaya yetkili olunduğuna dair özel vekâletnamenin bulunması icap etmektedir.