Anasayfa / Haber / Kanunlarda Yer Alan Özürlü – Sakat-Çürük İbareleri Değiştirildi

Kanunlarda Yer Alan Özürlü – Sakat-Çürük İbareleri Değiştirildi

Sponsorlu Bağlantılar

3/5/2013 tarihli ve 28636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6462 sayılı “Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 96 tane kanun veya kanun hükmünde kararnamede yer alan özürlü ve sakat ibareleri engelli olarak, askeri kanunlarda yer alan çürük ibareleri ise askerliğe elverişli olmayan olarak değiştirildi.

Öte yandan, Kanunda yer alan geçici madde uyarınca; engelli bireylerin 3/5/2013 tarihinden önce ilgili mevzuatına göre almış oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden hâlen yararlanmakta oldukları hak ve menfaatleri, sağlık kurulu raporu dışındaki diğer şartların muhafaza edilmesi ve ilgili mevzuatına göre bu hak ve menfaatlerin devamının mümkün olması kaydıyla, önceki raporların geçerlilik süresi içinde aynı şekilde uygulanmasına devam edilecek. Ayrıca, engelli bireylerin ilgili mevzuatına uygun olarak daha önceden almış oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden engellilik durumlarının tespitine veya engellilikleri dolayısıyla kendilerine veya yakınlarına kolaylıklar ya da haklar teminine yönelik olarak 3/5/2013 tarihine kadar verilmiş olan özürlü, sakat, çürük veya zihinsel ya da bedensel engelleri niteleyen benzeri ibareleri içeren belge, kimlik, kart ve benzeri belgelerin, geçerli oldukları süreler dâhilinde yenilenmeleri gerekmeyecek.

Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerdeki söz konusu değişiklikleri yapan 6462 sayılı Kanunun gerekçe kısmında:

Taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinde ve insan haklan belgelerinde özürlü kişi/birey ifadesinin yerine engelli kişi/birey ifadesi tercih edildiği, ayrıca “özürlü”, “sakat” ve “çürük” ifadelerinin toplum nezdinde ağırlıklı olarak negatif bir algılamanın konusu olduğu, tasarı ile ilgili mevzuatta terminoloji birliğinin sağlanması, uluslararası hukukî metinlerde ve literatürde ağırlık kazanan eğilimin yansıtılması, söz konusu ifadelere yönelik toplum nezdindeki negatif algının izale edilmesi amaçlarını teminen, mevzuatımızda yer alan sakat, özürlü ve çürük ibarelerinin ve türevlerinin yerine engelli ibaresinin ve türevlerinin kullanılması öngörüldüğü,

ifadelerine yer verildi.