facebook twitter in rss
 
2015 Yılında Uygulanacak Tutarlar / 2015 Pratik Bilgiler
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalar
Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret - Bekar İşçi Prime Esas Kazanç Alt Sınır Prime Esas Kazanç Üst Sınır
1.201,50 TL 949,07 TL 1.201,50 TL 7.809,90 TL
Anasayfa / Yazarlar / Esman DİLLİ / Kapatılacak Belediye ve İl Özel İdarelerinde Çalışanların Durumları Ne Olacak

Kapatılacak Belediye ve İl Özel İdarelerinde Çalışanların Durumları Ne Olacak

Sponsorlu Bağlantılar

6/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere;

- 13 ilin belediyesi büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşturularak bunların il mülki sınırları büyükşehir belediyelerinin de sınırları olarak belirlenmiş,

- Daha önce büyükşehir statüsünü kazanmış olan 14 ilin büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak belirlenmiş,

- Söz konusu 27 ile bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmış,

- Söz konusu 27 il ile İstanbul ve Kocaeli illerindeki il özel idareleri kaldırılmış,

- 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olan Kanuna ekli (27) sayılı listede adları yazılı 559 belediyenin tüzel kişilikleri kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.

Dolayısıyla da yapılan bu düzenlemeler doğrultusunda yapılacak ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kapatılacak il özel idareleri ile belde ve köy belediyelerinde işçi, sözleşmeli veya memur olarak çalışanların durumunun ne olacağı sorusu akla gelmektedir. Bunların durumu Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre;

1-Büyükşehir Yapılandırması Nedeniyle Kapatılacak İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Çalışanların Durumu:

1.1-Büyükşehir Belediyesine Dönüşen veya Belediye Sınırları Değişen İllerdeki Köy ve Belde Belediyelerinde Çalışanların Durumu:

Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinin belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülerek, bunların il mülki sınırları büyükşehir belediyelerinin de sınırları olarak belirlenmiştir. Ayrıca; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla ilk mahalli idareler genel seçiminde, burada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği sona erecek yani bu belediyeler kaldırılacak, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılacaktır.

Bu şekilde tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler, 6/12/2012 tarihten itibaren bir ay içinde mevcut personelini katılacakları ilçe belediyesine bildirecekler. Bu belediye ve köylerin personelinin, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlı olacak. Henüz ilçe belediyesi oluşmamış yerlerde bildirimler il belediyesine yapılacak ve onaylar il belediyesince verilecek. 6/12/2012 tarihinden önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, yine 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamayacak ve bu belediye ve köyler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemeyecek.

Bu şekilde tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilecek. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibarıyla uygulamaya konulacak.

1.2-Tüzel Kişilikleri Kaldırılan İl Özel İdarelerinde Çalışanların Durumu:

Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, İstanbul ve Kocaeli illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği, ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılacak, yani bu il özel idareleri kapatılacak.

Bu şekilde tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri; personelini 6/12/2012 tarihinden itibaren bir ay içinde bağlı olduğu valiliğe bildirecekler. Bu idarelerin personeliyle ilgili iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması İçişleri Bakanlığının onayına bağlı olacak. 6/12/2012 tarihinden önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamayacak ve bu il özel idareleri tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemeyecek.

Tüzel kişilikleri kaldırılan söz konusu il özel idarelerinin personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilecek. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ise 6360 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile İç İşleri Bakanlığına bağlı olarak büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde yeni kurulacak bir birim.