Anasayfa / Form-Dilekçe

Form-Dilekçe

Yıllık Ücretli İzin Kayıt Formu

4857 sayılı İş Kanununun 53 ve ...

Devamı »

İşçinin Kusuru Nedeniyle İş Akdinin Feshinde Fesih Bildirim Belgesi

İşçinin kusuru nedeniyle işverene iş sözleşmesinin ...

Devamı »

İbraname

İbraname, çalışanın işvereninden ücret, fazla mesai ...

Devamı »

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

İşçinin işyerinde hangi tarihe kadar çalışacağı, ...

Devamı »

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

İşçinin işyerinde hangi tarihe kadar çalışacağı, ...

Devamı »

Asgari İşçilik Uzlaşma Talep Dilekçesi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen asgari ...

Devamı »

Kıdem – İhbar Tazminatıyla İlgili Şikayet Dilekçesi Örneği

4857 sayılı İş Kanunun 17 nci ...

Devamı »

Yıllık – Haftalık İzinle İlgili Şikayet Dilekçesi Örneği

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işyerlerinde ...

Devamı »

Ücret Alacaklarıyla İlgili Şikayet Dilekçesi Örnekleri

4857 sayılı İş Kanunun 32 ve ...

Devamı »

Sigortası Eksik Yatanlar İçin Şikayet Dilekçesi Örnekleri

Aslında çalışan kişiye ödenen ücretlerden prime ...

Devamı »