Anasayfa / Mevzuat (page 10)

Mevzuat

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ...

Devamı »

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik ...

Devamı »

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

17 Ocak 2002 tarihli Resmî Gazete’de ...

Devamı »

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi ...

Devamı »

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ

Açıklama:  10 Şubat 2013 Tarihli ve ...

Devamı »

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

Açıklama:  10 Şubat 2013 Tarihli ve ...

Devamı »

5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ...

Devamı »

Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ

10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de ...

Devamı »

Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ

5510 sayılı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ...

Devamı »

Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış olan ...

Devamı »